PrysmianGroup
Prysmian

AS Prysmian Group Baltics

Sīkfailu politika

 

1. Ievads

Šīs politikas mērķis ir izskaidrot, kā AS Prysmian Group Baltics, izpildot savus datu pārziņa (“Pārzinis” vai “Uzņēmums”) pienākumus, vāc un apstrādā personas datus, izmantojot sīkfailus, kādus lieto šajā tīmekļa vietnē https://www.cableapp.com/(“Tīmekļa vietne”), un sniegt informāciju par izvēles iespējām, kādas ir ikviena Tīmekļa vietnes lietotāja (“Lietotājs”) rīcībā, lai noteiktu, kādi sīkfaili tiek instalēti, kad viņš/viņa piekļūst Tīmekļa vietnei un to pārlūko.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā politikā termins “sīkfaili” lietots arī tiesību aktos paredzētu līdzīgu tehnoloģiju izpratnē (tādu kā, piemēram, lokāli kopīgoti objekti, ko parasti sauc par “zibsīkfailiem”, tīmekļa bāksignāli vai kļūdas, tostarp caurspīdīgi skaidru GIF utt.).

Ar šādu rīku palīdzību savāktā informācija veido datus, kas noteiktos gadījumos var sniegt Uzņēmumam iespēju identificēt Lietotājus, sasaistot šādus datus ar pārējo informāciju, kādu uzglabā trešās puses (tādu kā, piemēram, IP adrese, datoru DNS un reģistrācijas numuri, ko lieto cilvēki savā savienojumā ar Tīmekļa vietni). Šie dati tiek lietoti un apstrādāti tikai statistikas nolūkos.

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulu (ES) 2016/679 (“GDPR”), šis dokuments veido neatņemamu un būtisku Uzņēmuma privātuma politikas sastāvdaļu. Tādēļ mēs ļoti iesakām iepazīties arī ar šo dokumentu.

2. Kas ir sīkfails

Sīkfails ir neliels fails, parasti burtu un ciparu fails, kas tiek lejupielādēts ierīcē, kad Lietotājs piekļūst Tīmekļa vietnei. Tad katrā nākamajā apmeklējumā sīkfaili tiek nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes Tīmekļa vietni. Sīkfaili ir noderīgi, jo sniedz tīmekļa vietnei iespēju atpazīt Lietotāja ierīci.

Sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju lietojums jau kādu laiku ir bijis izplatīts, un jo īpaši sīkfailiem ir liela nozīme daudzu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanā. Tādēļ šādu tehnoloģiju lietojums tiesību aktos nav aizliegts, tomēr tie prasa, lai cilvēki tiktu pienācīgi informēti par to, kā šīs tehnoloģijas darbojas un kādas ir to lietojuma sekas, lai cilvēkiem būtu izvēles iespēja no tām atteikties, ja tas ir iespējams.

2.1. Sīkfailu dažādie veidi

Sesiju un pastāvīgie sīkfaili

Sīkfailu darbības termiņš var beigties, beidzoties pārlūkošanas sesijai (no brīža, kad lietotājs atver pārlūkprogrammas logu, līdz brīdim, kad viņš/viņa iziet no pārlūkprogrammas), vai arī tos var glabāt ilgāk.

Sesiju sīkfaili – sniedz Tīmekļa vietnēm iespēju saistīt Lietotāja darbības pārlūkošanas sesijas laikā. Tos var lietot dažādos nolūkos, piemēram, lai atcerētos, ko Lietotājs ielicis savā iepirkumu grozā, pārlūkojot vietni. Tos var lietot arī drošības nolūkā, kad lietotājs piekļūst interneta bankai, vai lai atvieglotu tīmekļa pasta lietojumu. Šo sesiju sīkfailu darbības termiņš beidzas pēc pārlūkošanas sesijas.

Tā saukto sesiju sīkfailu (kas jebkurā gadījumā netiek pastāvīgi glabāti Lietotāja datorā un tiek automātiski dzēsti, kolīdz pārlūkprogramma ir aizvērta) lietojums stingri aprobežojas ar datu pārsūtīšanas nolūku (ko veido servera radīti gadījuma rakstura skaitļi), identificējot konkrēto sesiju, un tie ir nepieciešami, lai sniegtu drošas un lietderīgas sērfošanas iespēju tīmekļa vietnē. Šajā Tīmekļa vietnē izmantotie tā sauktie sesiju sīkfaili nav iesaistīti nekādās citās datormetodēs, kas varētu iespējami kaitēt Lietotāja tīmekļa pārlūkošanas privātumam.

Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti lietotāju ierīcēs starp pārlūkošanas sesijām, kas sniedz iespēju atcerēties lietotāja izvēles vai darbības vietnē (vai – dažos gadījumos – dažādās tīmekļa vietnēs). Pastāvīgos sīkfailus var izmantot dažādos nolūkos, tostarp lai atcerētos lietotāju izvēles vietnes lietojuma laikā.

Pirmo un trešo pušu sīkfaili – Tas, vai sīkfails ir "pirmās" vai "trešās" puses sīkfails, attiecas uz tīmekļa vietni vai domēnu, kas sīkfailu ievieto. Pamata izpratnē pirmās puses sīkfaili ir sīkfaili, ko iestata lietotāja apmeklētā tīmekļa vietne (URL logā redzamā tīmekļa vietne), t.i., https://www.cableapp.com/ iestatīti sīkfaili. Trešo pušu sīkfaili ir sīkfaili, ko iestata cits domēns, ne tas, kuru apmeklē lietotājs:  t.i., sīkfaili, kurus iestata citas tīmekļa vietnes, ne https://www.cableapp.com/. Ja lietotājs apmeklē Tīmekļa vietni un atsevišķs uzņēmums ar šīs vietnes starpniecību iestata sīkfailu, tas būs trešās puses sīkfails.

3. Piekrišana attiecībā uz sīkfailiem

Daži sīkfaili ir stingri nepieciešami interneta un Tīmekļa vietnes pareizā funkcionēšanā, un to izmantojumam Lietotāja piekrišana nav vajadzīga, piemēram, sīkfaili, kas nodrošina, lai lapas saturs tiktu ātri un efektīvi ielādēts, sadalot darba slodzi uz daudziem datoriem, vai arī sīkfaili, kas garantē drošību.

Citi sīkfaili tāpat ir pamatoti nepieciešami vai nozīmīgi, tomēr tie nav stingri būtiski, tādēļ attiecībā uz tiem vajadzīga Lietotāja piekrišana.

Lietotāja piekrišana tiek iegūta, izmantojot dažādas šajā Tīmekļa vietnē īstenotas metodes. Viens mehānisms ir noklikšķināt uz konkrēta lodziņa sīkfailu reklāmjoslā, kurā vērsta uzmanība uz sīkfailu lietojumu un kurš publicēts mērķlapā.

Jūs savu piekrišanu attiecībā uz sīkfailu lietojumu varat atsaukt jebkurā laikā, lai gan šāds piekrišanas atsaukums var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

4. Mūsu lietotie sīkfaili

Darbinot šo Tīmekļa vietni, Prysmian lieto sīkfailus, lai piedāvātu pakalpojumus, uzlabotu Lietotāja pieredzi, kā arī lai izstrādātu apkopotu dažādu iemeslu dēļ savāktu datu statistiku.

Šie sīkfaili sniedz Uzņēmumam iespēju atšķirt katru Lietotāju no pārējiem un attiecīgi palīdz mums sniegt jums labu pieredzi mūsu Tīmekļa vietnes pārlūkošanā un nodrošināt pastāvīgu tās pilnveidi.

Pārziņa lietotie sīkfaili ir "tehniski" un "analītikas" sīkfaili:

a. tehniski: nepieciešami navigācijā Tīmekļa vietnes ietvaros un lai lietotu noteiktas funkcijas (piem., lai pārietu no vienas lapas uz citu u. tml.).

b. analītikas: vietnes piekļuves statistiskās analīzes nolūkā. Informācija tiek vākta apkopotā veidā.

Lasiet vairāk par analītikas sīkfailiem turpmākajā tabulā.

Šajā tīmekļa vietnē netiek lietoti sīkfaili mērķtiecīgas reklāmas nolūkā.

 

 

Daži lietotie sīkfaili ir trešo pušu sīkfaili. Piekrišanas saņemšanas process attiecībā uz šiem sīkfailiem ir sarežģītāks, tomēr Pārzinis cenšas sniegt Lietotājiem atbilstīgu informāciju, lai Lietotājiem būtu iespēja veikt apzinātu izvēli attiecībā uz to, kas tiek glabāts viņu ierīcē.

Gadījumā, ja Lietotāji nevēlas saņemt trešo pušu sīkfailus savā ierīcē, tie var jebkurā laikā, izmantojot šo link (lūdzu, skatiet konkrēto privātuma politiku), piekļūt iesaistīto trešo pušu granularitātes informācijai un piekrišanas veidlapām un īstenot atteikšanās tiesības.

5.  Sīkfailu atspējošana un dzēšana

Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu un ierīču ir iestatītas tā, lai sīkfailus pieņemtu pēc noklusējuma. Ja Lietotājs vēlas, viņš/viņa parasti var izvēlēties sīkfailu atspējošanu, atjauninot pārlūkprogrammas vai ierīces iestatījumus, lai noņemtu vai noraidītu sīkfailus (piem., sīkfailus var atspējot, izpildot pārlūkprogrammas sniegtos norādījumus, kas parasti atrodas sadaļas “Palīdzība”, “Izvēles” vai “Iestatījumi” izvēlnē). Gadījumā, ja Lietotājs vēlas dzēst kādus sīkfailus, kas jau atrodas viņa/viņas ierīcē, norādījumus par to, kā to darīt, jāskata interneta pārlūkprogrammas palīdzības, atbalsta, vēstules vai rīku sadaļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailu noņemšanas vai noraidīšanas, vai citu līdzīgu tehnoloģiju lietojuma ierobežošanas izvēle var ietekmēt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai tās funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, lūdzu, skatiet http://www.youronlinechoices.eu vai www.allaboutcookies.org; abas vietnes satur papildu informāciju par sīkfailiem, par to, kā tie darbojas, un kādas izvēles Lietotājs var izdarīt.

6. Datu glabāšana

Ar sīkfailu starpniecību savāktie dati formātā, kas sniedz iespēju identificēt Lietotāju, tiks glabāti ne ilgāk par 7 (septiņām) dienām vai jebkurā gadījumā laika robežās, kādas paredzētas spēkā esošajos tiesību un normatīvajos aktos, jo īpaši saistībā ar nepieciešamību kontrolēt datornoziedzību, kāda kaitē Tīmekļa vietnei, un/vai lai īstenotu vai aizsargātu Uzņēmuma tiesības (ievērojot likumā paredzētos glabāšanas periodus un ierobežojumu noteikumus), kad tas nepieciešams.

Kad saskaņā ar iepriekš minēto dati vairs nav nepieciešami, tie tiks anulēti vai padarīti anonīmi.

7. Datu aprite

Nekāda ar sīkfailu starpniecību Tīmekļa vietnē savāktā informācija nekad netiks darīta zināma vai izplatīta nenorādītiem saņēmējiem.

8. Datu subjektu tiesības

Lietotājs var jebkurā laikā īstenot savas tiesības, tostarp šādas:

a) piekļuve saviem personas datiem;

b) ar viņu saistīto nepareizo personas datu tūlītēja izlabošana;

c) viņa datu dzēšana likumā paredzētajos gadījumos;

d) datu apstrādes ierobežojuma panākšana, kur tas ir iespējams;

e) Pārzinim sniegto datu pārvietojamības pieprasīšana, t.i. , šo datu saņemšana strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī šādu datu pārsūtīšanas pieprasīšana citam pārzinim bez jebkādiem kavēkļiem no Uzņēmuma puses, visās situācijās, kur tas ir prasīts spēkā esošajos tiesību aktos;

f) iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (Itālijā Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Lai īstenotu šīs tiesības vai saņemtu jebkādu papildu informāciju un/vai paskaidrojumus par šajā tīmekļa vietnē instalētajiem sīkfailiem, lūdzu, rakstiet uz adresi: [email protected]

9. Datu pārzinis

Datu pārzinis ir Prysmian S.p.A., uzņēmums, kurš likumīgi dibināts saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem un kura galvenā biroja adrese ir Via Chiese 6 - 20126 Milan (Itālija). Uzņēmums atbild tikai par saviem sīkfailiem, t.i., pirmās puses sīkfailiem, savukārt par trešo pušu sīkfailiem atbild attiecas iepriekšējā tabulā norādītie uzņēmumi; minētā tabula laiku pa laikam tiek pārskatīta.

10. Politikas atjaunināšana

Šī sīkfailu politika var tikt periodiski atjaunināta, tādēļ Lietotājam ir ieteicams tajā ieskatīties katru reizi, kad viņš/viņa piekļūst Tīmekļa vietnei, lai būtu pienācīgi informēts par to, kā un kādēļ Uzņēmums lieto sīkfailus.

Zemāk ir izcelts datums, kad ielādēta šīs politikas jaunākā versija.

 

Pēdējais atjauninājums: 22.05.2018.

 
prysmianlogo