5 5

English Version


Inleiding

Dit beleid geeft u uitleg over hoe Prysmian Netherlands B.V. als gegevensbeheerder persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. Deze worden gebruik op de website https://www.cableapp.com/ Dit beleid geeft informatie over de keuzes die een gebruiker kan maken over welke cookies al dan niet geïnstalleerd worden wanneer hij / zij de website bezoekt en doorbladert.

Het beleid gebruikt de term ‘cookies’ om gezamenlijk te verwijzen naar cookies en soortgelijke technologieën die onder de wettelijke regelgeving vallen zoals, bijvoorbeeld, Local Shared Objects - gewoonlijk aangeduid als "flash cookies", web beacons of bugs, inclusief transparante clear gifs).

De verzamelde informatie betreft gegevens waarmee het mogelijk wordt web gebruikers/bezoekers te identificeren door deze te koppelen met andere gegevens in het bezit van derden en dan te verwerken (zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, het domein en de registratienummers van de computers, zoals gebruikt door mensen die met de website in contact komen). Deze gegevens worden uitsluitend bewerkt en gebruikt voor statistische doeleinden.

Dit document vormt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief Regeling (EU) 2016/679 (de "AVG"), een integraal en wezenlijk onderdeel van het Privacy beleid van de Onderneming. We raden u daarom ten zeerste aan om ook dit document te lezen.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein gegevensbestand, dat bestaat uit letters en cijfers en op het apparaat van een gebruiker wordt gezet wanneer deze zich toegang verschaft tot de website. Er worden dan bij ieder daaropvolgend bezoek cookies teruggestuurd naar de website van oorsprong. Cookies zijn vooral daarom nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.

Het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën wordt al geruime tijd als normaal beschouwd en cookies zijn vooral belangrijk voor het aanbieden van veel online diensten. Het gebruik van dergelijke technologieën is daarom niet verboden door de wet, maar ze vereisen wel dat mensen van de cookies op de hoogte worden gesteld en dat ze de keuze krijgen welke van deze zij willen accepteren.

Verschillende soorten cookies

Sessiecookies en persistent cookies

Cookies kunnen komen te vervallen aan het eind van een browser sessie (vanaf het moment dat de gebruiker het venster van de browser opent tot wanneer hij de browser verlaat) of zij kunnen voor langere tijd worden opgeslagen.

 

Sessiecookies – maken het de website mogelijk om de door de gebruiker verrichte handelingen tijdens een browser sessie te koppelen. Zij kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld het onthouden van wat een gebruiker in zijn winkelmandje heeft geplaatst terwijl hij/zij op de site rond bladert. Ze kunnen ook voor beveiliging worden gebruikt, wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot een internetbank of om het gebruik van webmail te vergemakkelijken. Deze sessiecookies verdwijnen na een browsersessie.

Het gebruik van de zogenaamde sessiecookies (die in ieder geval niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en automatisch worden verwijderd zodra de browser gesloten wordt) is strikt beperkt tot het doel van overdragen van gegevens (samengesteld uit willekeurige door de server gecreëerde cijfers) die de specifieke sessie identificeren en nodig zijn om een veilige en efficiënte navigatie op de site mogelijk te maken. De zogenaamde sessiecookies die op deze website worden gebruikt vermijden andere digitale methoden, die inbreuk zouden kunnen maken op de privacy van de gebruikers met betrekking tot hun surfgedrag.

 

Persistent cookies – worden tussen de browsersessies op het apparaat van een gebruiker opgeslagen, waarmee de voorkeuren of de handelingen van een gebruiker verspreid over de hele site (of in sommige gevallen over verschillende websites) kunnen worden onthouden. Persistent cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden gebruikt worden, met inbegrip van het onthouden van de voorkeuren en de keuzes van de gebruikers wanneer ze gebruik maken van een site.

 

Eerste- en derde-partij cookies – Of een cookie ‘eerste-’ of ‘derde-partij’ wordt genoemd is een verwijzing naar de website of het domein dat de cookie plaatst. Eerste-partij cookies zijn in principe cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker bezoekt - de site waarvan de naam in de URL-venster verschijnt: in dit geval is er dus sprake van cookies die door https://www.cableapp.com/worden geplaatst. Derde-partij cookies worden geplaatst door een ander domein dan die de gebruiker bezoekt: dat wil zeggen cookies die door andere websites dan https://www.cableapp.com/ worden ingesteld. Als een gebruiker een website bezoekt en een ander bedrijf plaatst zo een cookie, dan is er sprake van een cookie van derde partij. 

Toestemming voor cookies

Een aantal cookies zijn strikt noodzakelijk voor het correct functioneren van Internet en er is geen toestemming van de gebruiker vereist, bijvoorbeeld voor de cookies die ervoor zorgen dat de inhoud van een pagina snel en effectief wordt geladen door de werklast te spreiden over een groot aantal computers, of de cookies die voor de beveiliging zorgen.

Andere cookies zijn eveneens normaal gesproken noodzakelijk of belangrijk maar niet van essentieel belang, en hebben daarom de toestemming van de gebruiker nodig.

De toestemming van de gebruikers wordt verzameld door middel van verschillende technieken die worden toegepast op deze website. De eerste manier is het klikken op het specifieke vak van de cookiebanner dat het gebruik van cookies duidelijk maakt en op de bestemmingspagina wordt gepubliceerd.

U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van cookies altijd weer intrekken, hoewel dit gevolgen met zich mee kan brengen wat betreft de functionaliteit van de website.

Cookies die wij gebruiken

Bij de exploitatie van zijn website maakt Prysmian gebruik van cookies om diensten aan te bieden, om de ervaring van de gebruiker te verbeteren en om geaggregeerde statistieken te ontwikkelen over de om verschillende redenen verzamelde gegevens.

Dankzij deze cookies kunnen wij u onderscheiden van de andere gebruikers van de website, wat ons helpt om u een goede gebruikerservaring te bieden terwijl u door onze website bladert en het stelt ons ook in staat deze website te verbeteren.

Wij gebruiken "technische" en "analytische" cookies. Op deze manier kunnen wij het aantal bezoekers waarnemen en tellen en zien hoe de bezoekers zich tijdens het gebruik op de site verplaatsen. Dit helpt ons om de manier waarop de website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij nodig hebben. U kunt meer lezen over de individuele analytische cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt herkennen in de onderstaande tabel.

In het bijzonder gebruikt deze internet site de volgende soorten cookies, alle vermeld in de onderstaande tabel:

a. technische: nodig voor de navigatie binnen de site en om bepaalde functies te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld om van de ene naar de andere pagina te surfen, enz.).

b. analytische: voor statistische analyse van het toegang verschaffen tot de site. De informatie wordt verzameld op basis van geaggregeerde gegevens.

Deze website gebruikt geen cookies voor het gericht plaatsen van advertenties.

 

 

Een aantal gebruikte cookies zijn derde-partij cookies. Het proces van toestemming verkrijgen voor deze cookies is complexer, maar we doen alles wat we kunnen om de gebruikers de juiste informatie te verschaffen en hen in staat te stellen om weloverwogen te kunnen kiezen wat op hun apparaat wordt opgeslagen.

Om deze reden verstrekt ons bedrijf de adressen van zulke derde partijen waarnaar verzoeken kunnen worden verzonden of, bij gebreke daarvan, geven wij hier instructies hoe u cookies, die u niet wilt accepteren, kunt verwijderen.

Cookies uitschakelen en wissen

De meeste webbrowsers en apparaten zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als de gebruiker de voorkeur geeft, kan hij / zij meestal kiezen om cookies uit te schakelen door de browser- of apparaat instellingen bij te werken om cookies te verwijderen of te weigeren (bijv. Cookies kunnen worden uitgeschakeld door de instructies van de browser te volgen, die zich meestal in de "Help" bevinden) "Voorkeuren" of "Instellingen" -menu's). Als de gebruiker cookies die al op zijn apparaat staan wenst te verwijderen, moet er worden verwezen naar het gedeelte Help, ondersteuning, geschiedenis of hulpmiddelen in de internetbrowser voor instructies over hoe dit te doen.

Houd er rekening mee dat de keuze om cookies te verwijderen of te weigeren of het gebruik van andere vergelijkbare technologieën te beperken, invloed kan hebben op de toegang tot de website of de functionaliteiten ervan. Raadpleeg voor meer informatie over cookies http://www.youronlinechoices.eu of www.allaboutcookies.org, die beide verdere informatie bevatten over cookies, hoe ze werken en welke keuzes de gebruiker kan maken.

Dataretentie

Persoonlijke gegevens die via de cookies worden verzameld, worden bewaard in een formaat dat de identificatie van de gebruiker toestaat voor niet langer dan 7 dagen, of in ieder geval binnen de tijdslimieten die zijn vastgelegd in toepasselijke wet- en regelgeving. Dit in verband met de behoefte aan het controleren van computercriminaliteit die de Website beschadigt en / of om de rechten van het Bedrijf af te dwingen of te beschermen (in overeenstemming met de bewaartermijnen en statuten van beperkingen voorzien door de wet), waar nodig.

Wanneer het niet langer nodig is in overeenstemming met het bovenstaande, worden de gegevens geannuleerd of geanonimiseerd.

Circulatie van gegevens

Geen enkele informatie verzameld op de website door middel van cookies zal ooit worden gecommuniceerd of verspreid aan niet-gespecificeerde ontvangers.

8. Data rechten

De gebruiker kan op elk moment zijn / haar rechten uitoefenen, waaronder:

a) toegang tot zijn / haar persoonlijke gegevens;

b) onjuiste persoonsgegevens aan hem gerectificeerd te hebben;

c) het laten wissen van zijn / haar gegevens in de gevallen voorzien door de wet;

d) waar mogelijk beperkingen op de verwerking verkrijgen;

e) het aanvragen van draagbaarheid van verstrekte gegevens, d.w.z. ze ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Ook voor het verzenden van dergelijke gegevens naar een andere beheerder, zonder enige belemmering door het bedrijf, in alle situaties waarin dit vereist is volgens de geldende wetgeving;

f) een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit).

Om deze rechten uit te oefenen, of voor verdere informatie en / of verduidelijkingen over cookies die op deze website zijn geïnstalleerd, kunt u schrijven naar privacy@prysmian.com.

Databeheerder

De gegevensbeheerder is Prysmian S.p.A., een onderneming naar Italiaans recht, met hoofdkantoor op Via Chiese 6 - 20126 Milaan (Italië). Het bedrijf is alleen aansprakelijk voor zijn eigen cookies, d.w.z. first-party cookies, terwijl third-party cookies onder het beheer vallen van die bedrijven die in de bovenstaande tabel zijn geïdentificeerd, zoals van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Datum van de jongste versie van dit beleid

Dit cookie beleid kan periodiek geüpdatet worden. Het is voor de gebruiker dus aangeraden om bij ieder websitebezoek het cookie beleid te lezen. Datum van jongste versie van het beleid : 01/06/2018

 
prysmianlogo