PrysmianGroup
Prysmian

1.   Bakgrund

Denna policy syftar till att förklara hur Prysmian S.p.A. i egenskap av personuppgiftsansvarig (the “Personuppgiftsansvarig” eller “Bolaget”), samlar in och behandlar personuppgifter via de cookies som används på denna webbplats https://www.cableapp.com/ (the “Webbplatsen”) och att ge information om de val som en användare av webbplatsen (the “Användaren”) kan göra för att kontrollera vilka cookies som installeras när man går in på Webbplatsen.

Notera att termen ’cookies’ i denna policy även används för att hänvisa till liknande tekniker som omfattas av dataskyddslagstiftningen (såsom Local Shared Object – vanligen kallade ’flash cookies’, spårpixlar eller buggar samt omärkliga digitala bilder etc.).

Den information som samlas in med hjälp av sådana verktyg utgörs av uppgifter som i vissa fall kan göra det möjligt för Bolaget att identifiera Användarna genom att koppla sådana uppgifter till annan information som finns hos tredje part (som t.ex. IP-adress, DNS- och registreringsnummer för de datorer som används av personer som ansluter till Webbplatsen). Dessa uppgifter används och behandlas endast för statistiska ändamål.

Denna policy ska, enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, samt förordning (EU) 2016/679 (the “GDPR”), utgöra en integrerad och viktig del av Företagets Privacy Policy. Vi rekommenderar därför starkt en genomläsning av denna policy.

2.   Vad är en cookie

En cookie är en liten textfil, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som laddas ned på en enhet när en användare går in på en webbplats. Nedladdade cookies skickas vid efterföljande besök tillbaka till den webbplats som ursprungligen genererat dem. Cookies är användbara därför att de gör det möjligt för en webbplats att känna igen en användares enhet.

Användningen av cookies och liknande tekniker är sedan länge gängse och i synnerhet cookies är viktiga för att många elektroniska tjänster ska fungera. Användningen av sådana tekniker är därför inte förbjuden enligt lag, men det är en förutsättning att användarna får korrekt information om hur teknikerna fungerar och konsekvenserna av användningen av dem så att de kan välja att inte acceptera dem (t.ex. cookies) om så är möjligt.

2.1   Olika typer av cookies

Sessions- och beständiga cookies

Cookies kan raderas efter avslutad session (från det att en användare öppnar webbläsaren tills att den stängs) men de kan även lagras längre.

Sessionscookies – samlar in information om hur användare beter sig när de besöker en webbplats. De kan användas för att exempelvis komma ihåg vad en användare lagt i sin varukorg under ett besök på en webbplats eller av säkerhetsskäl när användaren går in på sin internetbank eller för att underlätta användningen av webbmail. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs.

Användningen av så kallade sessionscookies (som inte lagras beständigt på användarens dator, och som raderas automatiskt när webbläsaren stängs) är strikt begränsad till överföringen av data (bestående av slumptal som genereras av servern) som identifierar den specifika sessionen och som är nödvändig för en effektiv användning av webbplatsen. På denna Webbplats används sessionscookies som skydd mot andra datoriserade metoder som skulle kunna äventyra den personliga integriteten vid användning av webbplatser.

Beständiga cookieslagras på en användares enhet mellan sessioner för att komma ihåg vad en användare gjort på en webbplats (eller i vissa fall olika webbplatser). Beständiga cookies kan användas för en rad ändamål som t.ex. att komma ihåg användarinställningar och -val vid besök på en webbplats.

Förstahands- och tredjepartscookiesHuruvida en cookie är en förstahandscookie eller en tredjepartscookie avgörs av vilken webbplats som placerat ut den. Förstahandscookies är cookies som placeras ut av en webbplats som en användare besöker (webbadressen som visas i URL-fönstret), i detta fall cookies som kommer från https://www.cableapp.com/. Tredjepartscookies är cookies som kommer från en annan domän än den som användaren besöker, dvs. cookies som kommer från andra webbplatser än https://www.cableapp.com/. Om en användare besöker Webbplatsen och ett annat företag placerar ut en cookie via den, är detta en tredjepartscookie.

3.   Samtycke till cookies

Vissa cookies är absolut nödvändiga för att Internet och webbplatsen ska fungera korrekt och kräver inte användarens samtycke. Det kan handla om att säkerställa att innehållet på en sida laddas snabbt och effektivt genom att sprida belastningen över flera datorer, medan andra cookies helt enkelt krävs för att garantera säkerheten.

Andra cookies som inte är absolut nödvändiga trots att de kan vara viktiga kräver samtycke från användaren.

Användarens samtycke samlas in genom olika tekniker som används på en webbplats. Ett sätt är att uppmana användaren att klicka på acceptera-knappen på landningssidan där information om hur cookies används på webbplatsen visas.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke men ska vara medveten om att detta kan påverka webbplatsens funktionalitet.

4.   Cookies som vi använder

Prysmian använder på denna Webbplats cookies för att erbjuda tjänster; för att förbättra användarupplevelsen samt för att få fram aggregerad statistik för de uppgifter som samlas in för olika ändamål.

Med hjälp av cookies kan en Användare skiljas från andra så att Bolaget kan tillhandahålla en bra upplevelse vid besök på Webbplatsen samt löpande förbättra dess funktionalitet.

Cookies som används av Personuppgiftsansvarig är av teknisk eller analytisk karaktär:

a. tekniska cookies: nödvändiga för att kunna navigera på Webbplatsen samt för att kunna använda vissa funktioner (t.ex. förflytta sig mellan olika sidor).

b. analytiska cookies: används för statistisk analys av besök på Webbplatsen. Informationen samlas in på aggregerad nivå.

Läs mer om analytiska cookies i tabellen nedan.

Denna Webbplats använder inte cookies för riktad reklam.

 

 

Vissa cookies som används är s.k. tredjepartscookies. Samtyckesprocessen för dessa cookies är mer komplex, men Personuppgiftsansvarig strävar efter att tillhandahålla rätt information till Användarna för att de ska kunna göra medvetna val om det som lagras på deras enhet.

Om Användarna inte vill få tredjepartscookies sparade på sina enheter kan de när som helst klicka på denna länk (se särskild Integritetspolicy) för att få tillgång till detaljerad information och samtyckesformulär från berörda tredje parter och välja att avböja samtycke.

5.   Inaktivera och radera cookies

De flesta webbläsare och enheter är per automatik inställda på att acceptera cookies. Användare kan som regel välja att inaktivera cookies genom att uppdatera inställningarna för webbläsaren eller enheten i syfte att ta bort eller avvisa cookies (cookies kan inaktiveras med hjälp av anvisningarna i webbläsaren, vanligen i någon av menyerna ”Hjälp”, ”Inställningar” eller ”Alternativ”). Om Användaren vill radera cookies som redan finns på enheten ska anvisningarna i webbläsarens menyer ”Hjälp”, ”Support”, ”Historik” eller ”Verktyg” om hur man gör det följas.

Tänk på att åtkomsten till en webbplats, eller funktionaliteten för den, kan påverkas om cookies raderas eller avvisas. För mer information om cookies, se http://www.youronlinechoices.eu eller www.allaboutcookies.org, som innehåller information om cookies, hur de fungerar och vilka val du som Användare kan göra.

6.   Datalagring

Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies lagras i ett format som möjliggör användaridentifiering i högst 7 (sju) dagar, eller i alla händelser, inom de tidsgränser som föreskrivs i gällande lagstiftning och föreskrifter, i synnerhet i samband med kontroll av databrott som kan skada Webbplatsen och/eller driva igenom eller skydda Bolagets rättigheter (i enlighet med lagringstider och bestämmelser för begränsningar som föreskrivs i lag).

När uppgifterna, i enlighet med ovan, inte längre behövs raderas eller anonymiseras de.

7.   Spridning av uppgifter

Information som samlas in på Webbplatsen med hjälp av cookies kommer under inga omständigheter att förmedlas till ospecificerade mottagare.

8.   Den registrerades rättigheter

Användaren kan när som helst utöva sina rättigheter enligt nedan:

  1. kräva tillgång till sina registrerade personuppgifter;
  2. begära att felaktiga personuppgifter rättas utan dröjsmål;
  3. få sina personuppgifter raderade om lagen så medger;
  4. yrka på begränsad behandling av sina personuppgifter;
  5. begära portabilitet för personuppgifter som lämnats till Personuppgiftsansvarig, dvs. få dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Bolaget som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, i alla situationer där så krävs enligt lag;
  6. f) göra invändningar till berörd tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

För att utöva dessa rättigheter, eller för att få ytterligare information och/eller förtydliganden om de cookies som används på denna Webbplats, kontakta privacy@prysmian.com.

9.   Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Prysmian S.p.A., med säte Via Chiese 6 - 20126 Milano (Italien). Bolaget är vederbörligen instiftat i enlighet med italiensk lag. Bolaget är endast ansvarigt för sina egna cookies, dvs. förstahandscookies, medan företagen i tabellen (uppdateras löpande) ovan ansvarar för sina respektive tredjepartscookies.

10.   Uppdatering av Policyn

Cookiepolicyn kan komma att uppdateras med jämna mellanrum, varför Användaren uppmanas att konsultera den varje gång han/hon använder Webbplatsen för att vara korrekt informerad om hur och varför Bolaget använder cookies.

Längst ned anges datumet för den senaste uppdateringen av denna Policy.

Senast uppdaterad: 28/05/2018
prysmianlogo