Prysmian
Prysmian
English Version

Termeni și condiții

Aplicația CableApp (demunită în continuare și ”Aplicație”) a dost dezvoltată pentru a oferi asistență în alegerea cablului Prysmian care se potrivește cel mai bine nevoilor utilizatorului final. Datele și rezultatele afișate de aplicație au un caracter informativ și au fost selectate și verificate cu mare atenție.

Rezultatele afișate de Aplicație sunt calculate cât mai exact posibil, pe baza informațiilor, modelelor matematice și inginerești, precum și a cunoștințelor și tehnologiei disponibile până în prezent.

Deși Aplicația este dezvoltată și întreținută cu mare grijă și expertiză, aplicația rămâne doar instrument de ajutor. Prin urmare, responsabilitatea în utilizarea aplicației revine în întregime utilizatorului. Acesta trebuie să folosească propriile sale cunoștințe și expertize profesionale, atât în utilizarea aplicației, cât și în selecția finală și aplicarea produsului.

Ținând cont de declarațiile anterioare, Prysmian Group și filialele sale (denumite și ”Group”) nu pot fi responsabile pentru daune directe sau indirecte de orice natură, care rezultă sau nu din creanțe ale unor terți, care decurg din sau au vreo relație cu utilizarea aplicației

Prin urmare, Grupul nu poate fi făcut răspunzător pentru daune aduse persoanelor juridice, companiilor sau persoanelor în legătură cu utilizarea Aplicației. Aceasta se aplică daunelor de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la: pierderea de bunuri, pierderea beneficiilor și veniturilor, daune biologice, daune derivate din costurile de reactivare, înlocuire sau alte costuri similare, directe sau indirecte care pot fi legate de utilizarea aplicației „CableApp”.

Pentru toate cazurile, inclusiv, dar fără a se limita la cele menționate anterior, utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea Aplicației și posibilele consecințe care pot duce la probleme civile sau penale care pot rezulta din utilizarea acesteia.

Nimic din prezentul acord nu va limita sau exclude orice răspundere care nu poate fi limitată legal, inclusiv, dar fără a se limita la răspunderea oricăreia dintre părți pentru fraudă sau reprezentare frauduloasă ori pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența sa.

Politica de confidențialitate Cable App

Această Politică de confidențialitate ilustrează modul și scopul în care Prysmian Group procesează datele cu caracter personal, în calitate de controlor de date (denumit în continuare „Controlor” sau „Compania”), în legătură cu și prin CableApp, disponibil atât printr-o aplicație mobilă, cât și prin intermediul site-ului (www.cableapp.com).
Vă rugăm să rețineți că această politică se aplică oricărei persoane care navighează și / sau utilizează Aplicația sau interacționează în alt mod cu conținutul și serviciile accesibile prin intermediul acestui site (denumit în continuare ”Utilizatorul”).
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului respectă în totalitate legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

1. CATEGORIII DE DATE PERSONALE COLECTATE
Datele colectate și procesate prin intermediul Aplicației sunt următoarele:

(A) DATE DE TRAFIC
Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestei aplicații pot solicita, în timpul operațiunilor lor obișnuite, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare ale rețelei de internet. Această categorie de date include: adrese IP, tipul browserului, sistemul de operare, numele domeniului și adresele site-ului web de la care sunteți conectat sau deconectat, ora de acces, perioada de timp în care utilizatorul rămâne pe o singură pagină, analiza căii interne și alți parametri cu privire la sistemul de operare al utilizatorului și al computerului.
Aceste date tehice/ IT sunt colectate și utilizate numai într-un mod agregat și nu identificabil imediat și pot fi utilizate pentru a stabili răspunderi în cazul infracțiunilor ipotetice comise în sau împotriva aplicației sau la cererea autorităților competente.

(B) DATE DE ÎNREGISTRARE
Utilizatorii trebuie să se înregistreze pentru a putea utiliza toate funcțiile aplicației. În acestă etapă sunt colectate date care sunt necesare Companiei să presteze corect serviciile conectate la Aplicație (de ex. e-mail, parole, naționalitate, limbă).
În consecință, dacă Utilizatorul nu dorește colectarea datelor sale personale, poate să nu continue înregistrarea pe site și să nu folosească aplicația.

(C) ALTE DATE OPȚIONALE
In addition to the above, the User may freely decide to provide further optional data (e.g. employing company and its size, year of birth) which will be processed by the Company in order to enhance the services offered to the User.
In any event, the Users will always be free, after reading this Policy in order to understand in detail how and for which purposes their personal data will be processed by the Company, to share these further personal details at any moment after the registration, by filling out the specific form available within the App.

2. SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRII DATELOR
Aplicația a fost proiectată cu scopul de a furniza un instrument profesional și ușor care ajută Utilizatorul să selecteze cel mai bun tip de soluție de cablare bazată pe tipul de proiect sau instalare (de ex. reducerea costurilor sau economisirea de CO2) – și, prin urmare, ca fereastră interactivă – cu privire la acest tip de servicii oferite de companii aparținând Grupului Prysmian (”Serviciul”).
Conform principiilor enunțate de GDPR, Aplicația este, de asemenea, setată să minimizeze colectarea datelor cu caracter personal, precum și să excludă prelucrarea acestor date în toate cazurile când scopurile descrise în cele de mai jos pot fi atinse prin diferite metode și / sau prin date anonime.
În special:
• datele despre trafic sunt colectate în scopul exclusiv de a asigura funcționarea corectă a aplicației. Aceste date sunt strict necesare pentru furnizarea Serviciului, iar prelucrarea lor nu necesită acordul utilizatorului;
• datele de înregistrare sunt colectate pentru a permite Utilizatorului să acceseze aplicația și pentru a permite Companiei să ofere Serviciul; în lipsa lor, Controlorul nu va fi în măsură să furnizeze serviciul utilizatorului. În consecință, prelucrarea datelor de înregistrare nu necesită acordul persoanei vizate;
• alte date opționale sunt colectate și procesate, numai cu acordurile specifice ale Utilizatorului, în scopuri de marketing. Astfel:
i. Compania angajatorului și dimensiunile acesteia , anul nașterii și alte date opționale care pot fi procesate, acolo unde este necesar și în măsura în care a fost obținut acordul prealabil și specific al utilizatorului în acest scop:
a. pentru a trimite comunicări promoționale și comerciale către Utilizator. Vă rugăm să rețineți că anunțurile de marketing pot fi trimise prin e-mail chiar și în absența consimțământului specific al persoanei vizate, atât timp cât se referă la produse și servicii care sunt similare cu acestea / cele care au fost deja achiziționate de către Utilizator de la Companie;
b. pentru a trimite Utilizatorului mesaje promoționale personalizate și orientate pe baza activității sale în Aplicație.
Prin urmare, cele două operațiuni de procesare descrise la punctul (i) de mai sus nu pot fi efectuate în absența consimțământului specific al utilizatorului. În cazul în care persoana vizată refuză unul sau mai multe dintre aceste acorduri, Controlorul va fi împiedicat să efectueze activitățile relevante (marketing și target-are) către Utilizator.
În plus, datele personale colectate prin intermediul Aplicației, pot fi procesate în următoarele scopuri:
• pentru a răspunde și satisface solicitările Utilizatorilor;
• pentru a respecta obligațiile prevăzute de legile și / sau cererile sau ordinele făcute de autoritățile competente.
Dacă datele sunt colectate în viitor chiar și în alte scopuri decât cele descrise mai sus, va fi responsabilitatea Companiei, pe de o parte, să furnizeze Utilizatorului informații adecvate referitoare la aceste noi scopuri, pentru a permite transparența și conștientizarea Utilizatorului și, pe de altă parte, pentru a se asigura că există o bază legală validă (cum ar fi consimțământul utilizatorului), dacă este necesar, pentru a efectua procesarea relavantă.

3. METODE DE PRELUCRARE ȘI SECURITATE A DATELOR
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal și corect în scopurile menționate mai sus și respectă principiile fundamentale stabilite de legislația în vigoare.
Operațiunile de prelucrare pot fi efectuate atât manual, cât și electronic, întotdeauna în conformitate cu măsuri tehnice și organizaționale care asigură securitatea și confidențialitatea datelor, în special în vederea reducerii riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare, dezvăluire neautorizată sau acces neautorizat la datele cu caracter personal sau, mai general, prelucrare care nu respectă scopurile colectării.
Operațiunile de prelucrare vor fi încredințate de către Controlor numai angajaților și personalului autorizat în mod corespunzător să acceseze și să prelucreze datele în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Companie și legile și reglementările aplicabile în domeniul protecției datelor.

4. COMUNICAREA CĂTRE TERȚI
Datele cu caracter personal colectate prin Aplicație nu vor fi partajate sau comunicate terților.
În cazul în care datele sunt puse la dispoziție de către Companie furnizorilor terți sau partenerilor (cum ar fi furnizorii de servicii externi, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT), pentru a le permite acestora din urmă să furnizeze anumite servicii specifice legate de sopurile enumerate mai sus, va fi responsabilitatea Controlorului de a numi astfel de terți, procesatori de date în virtutea capacității, experienței și fiabilității acestora și de a le oferi instrucțiuni specifice cu privire la securitatea datelor. Lista actualizată a procesatorilor de date desemnați poate fi accesată în orice moment, trimițând o cerere scrisă către Companie, după cum se specifică mai jos.
Se înțelege că datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi comunicate către terți, precum autoritățile publice sau judiciare, pentru a respecta ordinele și cererile obligatorii, precum și dispozițiile legale aplicabile.

5. PĂSTRAREA DATELOR
Datele cu caracter personal colectate prin Aplicație vor fi stocate într-un format care permite identificarea Utilizatorului doar atâta timp cât vor fi necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial și, în orice caz, în termenele prevăzute de legile și reglementările în vigoare, precum și pentru a pune în aplicare sau pentru a proteja drepturile Controlorului (cu respectarea perioadelor de stocare și a dispozițiilor de limitare definite de lege), acolo unde este necesar.
În particular, datele furnizate de către Utilizator în scopuri de marketing vor fi stocate pentru maxim 24 de luni.
Dacă stocara datelor mai este necesară în concordanță cu cele menționate mai sus, datale vor fi făcute anonime.

6. TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE
Datele colectate prin intermediul Aplicației pot fi transferate în afara teritoriului Uniunii Europene, în scopul exclusiv descris mai sus, atât către companiile aparținând grupului Prysmian, cât și către terți, care acționează în calitate de controlori sau procesatori de date.
În toate cazurile în care datele vor fi transferate către țări din afara UE, transmiterea acestora va fi supusă unor garanții specifice de protecție a datelor, așa cum prevede legea, de ex. prin adoptarea de clauze cu model standard, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană sau alte garanții echivalente.

7. DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE
Utilizatorul poate oricând să își exercite drepturile, inclusiv:

a) de accesare a datelor sale personale, obținerea de dovezi cu privire la scopurile urmărite de controlor, categoriile de date implicate, destinatarii cărora li se poate dezvălui, aplicabil pe toată perioada de stocare;

b) corectarea / rectificarea fără întârzieri a datele personale incorecte;

c) having his data erased in the cases provided for by the law;

d) obținerea restricțiilor la prelucrare, acolo unde este posibil;

e) solicitarea portabilității datelor furnizate către Controlor, adică primirea acestora într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașini, de asemenea, pentru transmiterea acestor date către un alt operator, fără nicio piedică din partea companiei, în toate situațiile în care acestea sunt solicitate de către legea în vigoare;

f) depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, sau pentru orice infornații sau clarificări privind protecția datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail: privacy@prysmian.com

8. CONTROLORUL DE DATE
Controlorul este Prysmian S.p.A., cu sediul central la Via Chiese 6 - 20126 Milan (Italy). Ofițerul Prysmian responsabil de protecția datelor personale poate fi contactat la adresa de e-mail privacy@prysmian.com.

9. POLITICA DE ACTUALIZARE
Controlorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau suplimenta această Politică de confidențialitate în orice moment pentru a implementa noi dispoziții legale și / sau a include noi servicii. Prin urmare, utilizatorii sunt invitați să viziteze această pagină în mod regulat.
Această politică a fost revizuită la 11.11.2019.
prysmianlogo