Prysmian
Prysmian

English Version


Table of Contents

Feltételek
Kábel App Adatvédelmi Szabályzat
TERHELHETŐSÉG ÉS KORREKCIÓS TÉNYEZŐK
ALAPFELTÉTELEK
Energiatakarékos megoldás
Példa a gazdasági / ökológiai számításra

A) TERHELHETŐSÉG ÉS KORREKCIÓS TÉNYEZŐK

top

A CableApp az IEC 60364-5-52 B.52.1. táblázatban meghatározott korrekciós tényezőket használja. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy testreszabja az áramköri besorolást az adott előírt telepítési feltételekhez. Ezek a korrekciós tényezők a következő paraméterekre terjednek ki: környezeti hőmérséklet (levegő és adott esetben a talaj), talaj hőellenállása, mélysége, rendszerek közötti távolság több rendszer esetén kábellétrán, tálcán, közvetlen földbe vagy védőcsőbe fektetve.

B) ALAPFELTÉTELEK

top

Az IEC /HD 60364-5-52 szabványban közzétett jelenlegi terhelhetőség a következő feltételeken alapulnak:

Paraméter Feltétel
Környező levegő hőmérséklete 30°C
Környező talaj hőmérséklete 20°C
Beépítési mélység (amennyiben talajban) 0.8m
Talaj hőellenállása (talajba fektetés esetén)    2.5 K.m/W


Az IEC 60502-2 szabványban közzétett jelenlegi terhelhetőség a következő feltételeken alapulnak:

Paraméter Feltétel
Környező levegő hőmérséklete 30°C
Környező talaj hőmérséklete 20°C
Beépítési mélység (amennyiben talajban) 0.8m
Talaj hőellenállása (talajba fektetés esetén)     1.5 K.m/W


A HD 620 S2 terhelhetőségei a következő feltételeken alapulnak:

Paraméter Feltétel
Környező levegő hőmérséklete 30°C
Környező talaj hőmérséklete 20°C
Beépítési mélység (amennyiben talajban) 0.7m
Talaj hőellenállása (talajba fektetés esetén)     1.0 K.m/W

Energiatakarékos megoldás

top
Az alábbi információk útmutatást nyújtanak az energiahatékonyság szempontjából, valamint az energiatakarékos megoldás biztosításához használt számítási módszerhez a CableApp-ban. A számítás megköveteli, hogy a végfelhasználó meghatározza a kiszámításhoz használt néhány paramétert a CableApp „Beállítások” menüjében. A lehetséges megtakarításokat csak iránymutatásként kell figyelembe venni. A Joules törvény szerint ha egy vezető áramot szállít, akkor hőt (hőenergiát) termel. A kábel hőenergiája megfelel a következő általános képleteknek:

EP = n/c · R · L · I² · t/1000

Ahol:

EP: potenciális energia (energiaveszteség) [kWh]
n: feszültség alatt lévő vezetők száma (2 az egyfázis/egyenáramhoz vagy 3 a háromfázishoz)
c: kábelek száma fázisonként
R: vezető ellenállása [Ω / km]
L: kábel hossza [km]
I: áramerősség [A]
t: idő [h]

Ha a kábel keresztmetszetét (S) megnövelik, akkor az ellenállás ® ennek megfelelően scökken. Ha ugyanazt az I áramot szállítjuk, csökken az energiaveszteség (EP). Ez az energiatakarékosság számszerűsíthető úgy, mint a villamosenergia számlák költségmegtakarítása és a CO2 kibocsátás csökkentése. Maga a kábel drágább lesz, mert nagyobb keresztmetszetű (S), de a telepítés során értéket keletkezik a következőkkel:
- alacsonyabb működési költségek, alacsonyabb energiaszámlák
- csökkent CO2 kibocsátás, tehát környezetvédelmi szempontból előnyösebb
- hosszabb élettartam, mivel a kábel alacsonyabb hőmérsékleten üzemel
Az átlagos élettartam a kábel maximális terheléséből (max. működési hőmérséklet) számolt érték, ami órákban és években határozza meg az élettartamot.
Növelt rövidzárlati kapacitás – nagyobb keresztmetszetek nagyobb áramot képesek szállítani üzemzavar esetén

- Lehetőség a jövőben nagyobb terhelhetőség elviselésére
Szabály szerint a kábelek nincsenek folyamatosan egyforma áramerősséggel (I) terhelve. Ezért tanácsos figyelembe venni az áram átlagát az idő függvényében, vagy legalább becslést végezni. A CableApp alapértelmezés szerint a terhelés átlagos felhasználása (I ’) az I 75%-ával egyenlő, de a feéhasználó a CableApp „Beállítások” részében más értékeket is választhat vagy meghatározhat:

100% I
40% I (lakossági)
60% I (közterületi)
75% I (ipari)
Egyéb %


Így az (R1)-nél alacsonyabb ellenállású (R2) vezetékek beépítésével megtakarított energia (EA):

EA = n/c · (R1-R2) · L · (%U · I)² · t/1000

A megtakarított energia kiszámítása után kiszámolható a gazdasági megtakarítás is (A£) és a CO2 kibocsátás csökkentése, mivel meghatároztuk a villamosenergia tarifákat (energiaár) HUF/kWh (a „beállítások” menüpontban) és a CO2 megközelítő értékeit is. A kibocsátást (ACO2) kg/kWh-ban, az ország energiaszerkezetét figyelembe véve, a CableApp határozza meg (vegye figyelembe, hogy ezt az értéket a felhasználó nem módosíthatja). Az elektromos energia árának és a CO2 kibocsátás értékének megadásával egy KWh-ra megkapjuk a megtakarítást, amit a nagyobb keresztmetszetű vezető telepítésével érünk el.

Energia ára: 37.55 HUF / kWh (a felhasználó által meghatározva a "Beállítások" menüpontban)
CO2 kibocsátás: 0.40 kg CO2 / kWh (HU alapértelmezett érték, nem módosítható)

Példa a gazdasági / ökológiai számításra

top

Tegyük fel, hogy gazdasági és ökológiai számítást akarunk végezni az alábbiak szerint:

Rendszer - – három fázis; 130 m; 268A
CableApp által javasolt méret - 95mm² réz vezető

A megtakarítás számításához figyelembe kell venni a keresztmetszeti területet 95mm² ²-ről a következő legnagyobb standard keresztmetszetre, amely 120mm².

Ellenállás kis feszültség
Vezető anyaga Keresztmetszet Ellenállás
Al 2,5 14,538
Al 4 8,903
Al 6 5,539
Al 10 3,7
Al 16 2,295
Al 25 1,442
Al 35 1,043
Al 50 0,77
Al 70 0,533
Al 95 0,385
Al 120 0,305
Al 150 0,249
Al 185 0,198
Al 240 0,152
Al 300 0,122
Al 400 0,096
Al 500 0,076
Al 630 0,061
Al 800 0,05
Al 1000 0,042
Cu 1 21,657
Cu 1,5 14,478
Cu 2,5 8,866
Cu 4 5,516
Cu 6 3,685
Cu 10 2,19
Cu 16 1,376
Cu 25 0,87
Cu 35 0,627
Cu 50 0,464
Cu 70 0,322
Cu 95 0,232
Cu 120 0,185
Cu 150 0,151
Cu 185 0,121
Cu 240 0,094
Cu 300 0,076
Cu 400 0,062
Cu 500 0,051
Cu 630 0,042


Ellenállás középfeszültség
Vezető anyaga Keresztmetszet Ellenállás
Al 50 0,822
Al 70 0,568
Al 95 0,411
Al 120 0,325
Al 150 0,265
Al 185 0,211
Al 240 0,161
Al 300 0,129
Al 400 0,101
Al 500 0,08
Al 630 0,063
Al 800 0,051
Al 1000 0,042
Cu 50 0,494
Cu 70 0,342
Cu 95 0,247
Cu 120 0,196
Cu 150 0,159
Cu 185 0,128
Cu 240 0,098
Cu 300 0,079
Cu 400 0,063
Cu 500 0,051
Cu 630 0,042


Az alkalmazás hátterében hivatkozunk a fenti elektromos ellenállás táblára, amelyet egy adott átlagos üzemi hőmérsékleten számolunk. A következő méret R értéke kerül kiválasztásra, ebben az esetben 120mm².

A számítás egyszerűsítése érdekében feltételezzük, hogy mindkét vezető azonos hőmérsékleten működik. A nagyobb vezető ellenállása alacsonyabb lesz, mint az a táblázatban megadott, amikor ugyanazt a terhelést hordozzák, mert a vezető alacsonyabb hőmérsékleten fog működni. Az ezt követő megtakarítások óvatos becslést adnak majd meg.

A számítás éves felhasználáson alapszik, ahol az idő (t) 365nap • 24h = 8760 h.

Feltételezzük, hogy az átlagos felhasználás 75% (alapértelmezett érték az applikációban, ami a “beállítások” menüpontban megváltoztatható)

Ezután kiszámíthatjuk az évente megtakarításra kerülő energiát, ha 120 mm²-rel számolunk 95 mm² helyett.

EA  = (n/c • (R150 - R185) • L • (%U • I')² • t) / 1,000
      = (3/1 • (0.231 - 0.185) • 0.13 • (0.75 • 268)² • 8760) / 1000
      = 6480 kWh

A kiválasztott telepítést 37,55 Ft/kWh villamosenergia tarifával határoztuk meg (ne feledje, hogy a felhasználónak meg kell határoznia a tarifát a „beállítások” menüpontban).

Az applikáció alapértelmezett értéket használ a CO2 kibocsátására, ami 0.40 kg CO2 / kWh.

Energia ára 37.55 HUF / kWh HUF / kWh (az érték módosítható a "beállítások" menüpontban)

CO2 kibocsátás 0.40 kg CO2 / kWh (alapértelmezett érték)

AHUF = 6480 kWh • 37.55 HUF / kWh = 243324 HUF

ACO2 = 6480 kWh • 0.40 kg CO2 / kWh = 2592 kg CO2
top


prysmianlogo